Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

Implant Cement

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες

Tempocem NE Smartmix

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες

Tempocem NE Handmix

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες

Relyx Temp NE

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες

Relyx Temp E

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες

Tempbond

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες

Coe Pak

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες