Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

ESI

Διακλυσμοί - Λίπανση

EMS

ESI

Μη κοπτικό ξέστρο NiTi για τον αποτελεσματικό καθαρισμό και τον διακλυσμό του ριζικού σωλήνα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα των εργαλείων ESI

  • Προσαρμόζονται εύκολα στην εφαρμοζόμενη μέθοδο παρασκευής του ριζικού σωλήνα. Μη κοπτικά - διαφυλάττουν την οδοντική δομή.
  • Δεν παραμορφόνουν τον ριζικό σωλήνα.
  • Εξοικονομούν χρόνο, καθώς ο διακλυσμός γίνεται χωρίς σύριγγα.
  • Καθαρίζουν αποτελεσματικά.
  • Μαλακό άκρο για απόλυτη ασφάλεια.
  • Κατασκευασμένα από κράμα NiTi.
Ζητηστε τιμη

Instrument ESI (Endo Soft Instruments) Starter kit

  • 6 ρίνες ESI ISO 15 
  • 1 συγκρατητήρας 120° 
  • 1 κλειδί

Μη κοπτικά εργαλεία

Τα εργαλεία υπερήχων ESI επιτρέπουν την αφαίρεση του οδοντινικού επιχρίσματος που παράγεται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και διαμόρφωσης των ριζικών σωλήνων από τα χειροκίνητα ή περιστροφικά κοπτικά εργαλεία.

esi 1

 

Ερμητική έμφραξη των παράπλευρων ριζικών σωλήνων του ακρορριζικού τριτημορίου με τη χρήση των εργαλείων υπερήχων ESI.

Dr.M.T. Toulouse,

Γενικός Οδοντίατρος

 

 


Δεν παραμορφώνουν τον ριζικό σωλήνα

Τα μη κοπτικά εργαλεία ESI έχουν σχεδιαστεί για τη διατήρηση της μορφολογίας του ριζικού σωλήνα. Ο σχεδιασμός των εργαλείων που είναι κατασκευασμένα από κράμα νικελίου-τιτανίου (NiTi) προσφέρει το πλεονέκτημα της μέγιστης ελαστικότητας με σκοπό την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου παραμόρφωσης, διάτρησης ή αλλαγή στην πορεία του ριζικού σωλήνα.


Διακλυσμοί χωρίς σύριγγα

Πληθώρα κλινικών περιστατικών καταδεικνύουν ότι η χρήση σύριγγας για τη διενέργεια διακλυσμού του ριζικού σωλήνα μπορεί να προωθήσει το διάλυμα διακλυσμών στην περι-ακρορριζική περιοχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αιματώματος ή οιδήματος και να προκαλέσει σημαντικού βαθμού πόνο στον ασθενή. Η χρήση μιας συσκευής υπερήχων της EMS με φιάλη για διακλυσμούς ελαττώνει σημαντικά αυτόν τον κίνδυνο. Πράγματι, τα διαλύματα διακλυσμών (όπως το NaOCl) απλά μεταφέρονται στο ακρορριζικό τριτημόριο μέσω της ταλάντωσης του εργαλείου. Στην περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος εξόδου πέρα από την ακρορριζική στένωση μειώνεται δραματικά και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια το μήκος εργασίας.


esi2


Αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια των διακλυσμών

Το οδοντινικό επίχρισμα προσφύεται στέρεα στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα και οδηγεί στη δημιουργία βυσμάτων τα οποία εισχωρούν στα οδοντινοσωληνάρια, η απομάκρυνση των οποίων δεν είναι εφικτή με μηχανικά μέσα. Με τα εργαλεία ESI, είναι δυνατή η απομάκρυνση των οδοντινικών αυτών υπολειμμάτων λόγω των συνδυαστικών φαινομένων της διαβρωτικής ενέργειας και της παλίνδρομης κίνησης του υγρού των διακλυσμών. Επιπρόσθετα, η θέρμανση του διαλύματος διακλυσμών από την υπερηχητική ενέργεια οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας της όλης διαδικασίας.


Μαλακό άκρο

Το αποστρογγυλεμένο άκρο επιτρέπει στον οδοντίατρο να εργάζεται με απόλυτη ασφάλεια μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο διάτρησης ή αλλαγή στην πορεία του ριζικού σωλήνα.


Στάδια και μεθοδολογία

Τα εργαλεία ESI μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία διαμόρφωσης του ριζικού σωλήνα είτε με εργαλεία χειρός είτε με περιστροφικά. Προσαρμόζονται εύκολα στην εφαρμοζόμενη τεχνική προετοιμασίας του ριζικού σωλήνα.


Ισχύς

Συνιστάται η χρήση των εργαλείων ESI να γίνεται στη χαμηλότερη δυνατή ισχύ. Μπορείτε ωστόσο κατά περίσταση να ανεβάζετε ελαφρώς την ισχύ εφόσον αυτό απαιτηθεί.


Ασφάλεια

Δε συνιστάται η χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων χωρίς διακλυσμό καθώς υπάρχει κίνδυνος θραύσης. Τα εργαλεία ESI πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με διακλυσμό ενώ δεν πρέπει να υπερβαίνετε τη μέγιστη ρύθμιση ισχύος.


  

 

ESI.jpg